ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ค้นหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์
สมาชิกเว็บเพจ
  • หน่วยงานวิชาการ1
  • โรงพยาบาล/คลีนิค2
  • บริษัท/ห้าง/ร้าน1
  • บุคคลทั่วไป24
  • สมาชิกทั้งหมด29
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
  • จำนวนเว็บเพจ5
  • ผู้ชมวันนี้112
  • ผู้ชมเดือนนี้12,471
  • ผู้ชมทั้งหมด455,299
  • ผู้ชมที่กำลังออนไลน์39
27 ต.ค. 2555

รู้จัก "วิศวกรรมการแพทย์" อาชีพอินเทรนด์ตามกระแสโลก

จากข้อมูลสถิติในด้านอาชีพการงาน ของสหรัฐอเมริกา ที่บันทึกในช่วงปี ค.ศ. 2003 -ค.ศ. 2007 แสดงให้เห็นว่ามีอาชีพเกิดใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา และเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ผลก็คือ ภายในระยะเวลา 5 ปี มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นในประเทศนี้มากถึง 400%

ในบ้านเราถึงแม้ไม่มีการบันทึกไว้ แต่ก็จะเห็นงานใหม่ๆ เกิดชึ้นมากมายเช่นกัน มานึกย้อนไปถึงสมัยที่ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบเข้าในตอนนั้น ยังเป็นระบบเอ็นทรานซ์ (Entrance) โดยในยุคนั้นใครจะเอ็นทรานซ์ เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ใช้คะแนนสอบเพียงแค่ 4 วิชาเท่านั้น ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
 
ดังนั้น นักเรียน ม.ปลาย ที่แน่วแน่จะสอบเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็แทบไม่ต้องเรียนวิชาชีววิทยา
 
ตลอดระยะเวลา 4 ปีในมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเรียนสาขาใด โยธา ไฟฟ้า เหมืองแร่ หรือเครื่องกล ต่างไม่มีใครได้เรียนชีววิทยาเลย เรื่องน่าแปลกได้เกิดหลังจากที่ผมเรียนจบมาได้ไม่กี่ปี วงการวิศวกรรมบ้านเราก็เริ่มรู้จัก วิศวกรรมการแพทย์
 
บริษัท องค์กร หน่วยงาน ต่างประกาศหาวิศวกรที่สนใจ และพอมีความรู้ด้านชีววิทยา เพื่อไปทำงานด้านเครื่องมือแพทย์ แต่หายากมาก บริษัทต่างๆ จึงต้องคัดเลือกคนที่จบวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ส่งไปฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสามารถพอที่จะทำงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ได้
 
ในช่วงนั้น บ้านเราไม่มีใครเรียนจบ วิศวกรรมการแพทย์ เพราะมหาวิทยาลัยในขณะนั้นไม่มีที่ใดเปิดสอนหลักสูตรนี้เลย ถึงแม้จะมีความต้องการวิศวกรทางการแพทย์มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีคณะแพทย์หลายแห่ง ประกาศให้ทุนเรียนต่อด้านวิศวกรรมการแพทย์ แก่ บัณฑิตวิศวะ แต่กระนั้นก็หาคนไปเรียนได้ยากเพราะขาดความรู้ด้านชีววิทยา วิศวกรรมการแพทย์ คือสาขาอาชีพแห่งอนาคตในยุคนั้นครับ

วิศวกรรมการแพทย์คืออะไร ?

วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือบางที่เรียกว่า ชีวเวช (biomedical engineering) หรือ วิศวกรรมการแพทย์ (medical engineering)  เป็นสาขาวิชาที่นำเอาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เช่น ความรู้กลศาสตร์ของไหล นำมาใช้กับการทำหัวใจเทียม หลอดเลือดเทียม , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical modeling) ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง เช่น นำมาอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง, ความรู้ทางกลศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใช้ในการหุ่นยนต์นำการผ่าตัด เทคโนโลยีในเครื่องมือผ่าตัด เครื่องส่องดูอวัยวะในร่างกาย อุปกรณ์จ่ายยาอัตโนมัติ ข้อต่อหรืออวัยวะเทียม เครื่องวิเคราะห์สัญญาณหัวใจหรือสมอง อุปกรณ์ตรวจสอบระบบน้ำตาลในเลือด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ การออกแบบสร้างอุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ไปจนถึงการสังเคราะห์โพลิเมอร์นำส่งยาเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงการศึกษาและวิจัยอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางการแพทย์ต่างๆ
 
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ต่อไปนี้ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ นาโน วัสดุ หรือแม้แต่ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาก็มีประโยชน์ในสาขานี้ รวมถึงความรู้ในสาขาแพทยศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ เพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนาหรือสร้างเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ
 
ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า การรักษานั้นต้องใช้เครื่องมือ ตั้งแต่ตรวจหาโรค วิเคราะห์ผล ลงมือทำการรักษา จนถึงการดูแลไม่ให้กลับมาเป็นโรคอีก เครื่องมือ เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ทั้งหมดนั่นแหละค่ะที่วิศวกรสาขานี้ จะเป็นผู้เกี่ยวข้อง โดยตอนที่เรายังไม่มีสาขานี้ ก็ต้องใช้วิศวกรในสาขาอื่น (เช่น ไฟฟ้า เครื่องกล คอม ) ซึ่งไม่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะลงไปในเรื่องของชีววิทยาและระบบร่างกายของคน หรือมีหมอเป็นผู้ทำการวิจัยซึ่งไม่มีความสามารถในด้านวิศวกรรมเพียงพอ หรือให้นักเทคนิคการแพทย์ขยับจากผู้ใช้เครื่องมือ มาทดลองสร้างเครื่องมือเอง หรือต้องจ้างวิศวกรชาวต่างชาติมา แต่เราเองก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะพัฒนาในส่วนได้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีของเราอาจจะยังตามเค้าอยู่มาก จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องเริ่มพัฒนาบุคคลากรกระแสแห่งอนาคตสาขานี้ขึ้นเองในประเทศไทยครับ

สำหรับน้องๆคนไหนที่มีความคิดอยากช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกายและใจของผู้ป่วยทั้งหลายซึ่งก็คือเราๆทุกคน แต่ว่ายังมีความคิดสับสนเพราะไม่ชอบงานในงานบริการในลักษณะนั้นของพยาบาล หมอ นักสาธารณสุข และอื่นๆ ..  "วิศวกรรมชีวการแพทย์" ก็คงเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้น้องได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยวิธีและความถนัดของเรา แต่ก็ต้องเน้นว่าต้องชอบวิศวกรรมและเรื่องราวทางการแพทย์จริงๆ เพราะว่ามันก็เฉพาะทางลงไปในระดับหนึ่งทีเดียว
 
ซึ่่งจากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านการแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยและมนุษยชาติอีกด้วย
 
 
ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่
 
- การสร้างอวัยวะเทียม (Artificial Organs) : ผิวหนังเทียม ลิ้นหัวใจเทียม
 
- การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดทางชีววิทยา (Biosensors) : ที่เห็นกันทั่วๆไปก็คือ เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ก็สามารถนำมาวัดสารอื่นๆได้อีกมากมาย
 
- Computer integrated surgery : แขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ระบบนำทางการผ่าตัด
 
- Neural network : เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยตรวจสอบหรือทำให้การทำงานของคุณหมอสะดวกมากขึ้น อย่างเช่น การทำนายการเกิดโรคมะเร็งซ้ำโดยอาศัยจากข้อมูลการรักษา, ทำนายโรคจากอาการ
 
- Image processing : การประมวลภาพจากเครื่องCT Scan, MRI มาประมวลให้สะดวกกับการวิเคราะห์ผล เช่น โปรแกรมตรวจหาบริเวณของการเกิดมะเร็ง จะเห็นภาพของมะเร็งเด่นชัดขึ้นมา
 
-Signal processing : เป็นการนำสัญญาณมาประมวลผลหาความผิดปกติของคลื่นจากร่างกาย หรือ นำไปประยุกต์กับapplicationอื่นๆ เช่น การตรวจจับสัญญาณกระพริบตาในผู้ป่วยที่พิการทางด้านการเคลื่อนไหว ขยับได้ตั้งแต่คอขึ้นมา เพื่อใช้ใน
การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า, ตรวจจับสัญญาณสมองเมื่อเกิดอาการหลับระหว่างการทำงานหรือขับรถ
 
- อุปกรณ์การแพทย์ : การพัฒนา strethoscope โดยการติดเครื่องบันทึกเสียงสามารถเก็บเสียงหัวใจผู้ป่วยในรูปแบบของไฟล์ mp3 ได้, เครื่องMonitoringผู้ป่วย วัดความดันโลหิต ชีพจร และออกซิเจนในเลือด
 
-ระบบนำส่งยา : การพัฒนาโพลิเมอร์นำส่งยามะเร็ง(chemo)ให้เข้าสู่บริเวณเซลล์มะเร็งให้มากที่สุดโดยไม่ทำลายเซลล์ปกติอื่นๆ
ไฟฟ้า : การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต, เครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemaker)
เป็นต้น

ที่มา: http://blog.eduzones.com/futurecareerexpo/96833
คำที่เกี่ยวข้อง:
1,539 ผู้ชม

แบ่งปันรายการนี้ให้เพื่อนของคุณ

 
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น


© สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์